Bærekraft

Bærekraft

Bærekraft

 

Hos Glassdrive gjør vi bærekraft til en sentral søyle i virksomheten vår. Som en del av Saint-Gobain-gruppen har vi de høyeste standardene når det gjelder forretningsetikk, beskyttelse av miljøet og trivsel og sikkerhet for våre ansatte, kunder og leverandører. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre systemene og rutinene våre for å skape bærekraftige fordeler.

 

I år vil vi gå enda lenger i våre handlinger til fordel for bærekraftig utvikling. Vi vil ha ferdigstilt vårt veikart for bærekraft, og vi forbereder oss på å være vertskap for vår første bærekraftuke, med mange arrangementer og workshops.

 

Vårt bidrag til bærekraftsmål

Som del av Saint-Gobain er vårt formål å gjøre verden til et bedre hjem.[JM1] 

Faktisk legger Glassdrive særlig vekt på FNs bærekraftsmål , for å gjøre fremskritt i evalueringen av de reelle konsekvensene vi kan ha i arbeidet mot en mer rettferdig og mer bærekraftig verden.

Bærekraft

 [JM1]Lenke til: https://www.saint-gobain.com/en/group/our-purpose