Våre handlinger

Våre handlinger

 

Vi tar vare på planeten vår

Reduser, gjenbruk, resirkuler

Vi er forpliktet til 3Rs tilnærming til avfallshåndtering. Dermed prioriterer våre verksteder alltid frontrutereparasjon fremfor utskifting for et mer økologisk og økonomisk resultat. Når ruteskift er nødvendig er vi forpliktet til å resirkulere 100% av frontrutene. Vi fremmer også den sirkulære økonomien i Saint-Gobain-gruppen da vårt resirkulerte bilglass blir gjenvunnet av Glava, et Saint-Gobain-selskap, for produksjon av isolasjonsmateriell.

 

Grønt mobilitetsprogram

For å redusere karbonutslippene våre, starter vi elektrifiseringen av bilparken vår og installerer ladestasjoner for elbiler i våre verksteder, øko-kjøreopplæring for å individuelt vedta ansvarlig kjøring

 

Mot karbonnøytralitet

Som en del av Saint-Gobain-gruppen er vi forpliktet til å bli karbonnøytrale innen 2050. For å gå enda lenger i vår miljøtilnærming jobber vi med implementering av styringsverktøy for bærekraft for å støtte verkstedene i deres arbeid med å redusere energi-, avfalls- og vannforbruk.

 

Vi tar vare på våre ansatte

Sikre sikkerhet, helse og trivsel for ansatte

Det er viktig å sikre sikkerheten, helsen og trivselen til våre ansatte. De ansatte på verkstedene er svært påpasselige når det gjelder rengjøring og sikring av arbeidsplassen. Ulykkesrate overvåkes daglig som del av en kontinuerlig forbedringsprosess. Våre mål er null arbeidsrelaterte ulykker og ingen skader.

 

Inkludering og mangfold på arbeidsplassen

Vi oppmuntrer til inkludering og fremmer mangfold i alle dens former: kjønnsmiks, nasjonaliteter, utdanningsbakgrunn, karriereveier, generasjonsmangfold, funksjonshemminger, etnisk og sosial bakgrunn på arbeidsplassene våre. Vi streber etter å skape arbeidsmiljøer som fremmer faglig likestilling og gir like muligheter for alle.

Kvalitetsopplæringsprogrammer for våre ansatte

Varierte og tilpassede opplæringsprogrammer tilbys alle våre ansatte med sikte på å utvikle karriereveiene til hver ansatt og øke sysselsettingen. Det vil bli utviklet et spesifikt opplæringsprogram for bærekraftig utvikling for å øke bevisstheten om disse utfordringene i hele nettverket vårt.

 

Forretningsetikk

Strengt samsvarsprogram

Glassdrive følger Saint-Gobains retningslinjer for etikk. Innhold og detaljer finner du på denne nettsiden: https://www.saint-gobain.com/en/corporate-responsibility/our-pillars/business-ethics