Vår tilnærming til bærekraft

Vår tilnærming til bærekraft

Mot netto nullutslipp

Bidra til fremveksten av en lavkarbonøkonomi som er i stand til å bevare det felles gode.

 

Fremme lokal og bærekraftig verdiskaping

Ta alltid hensyn til de miljømessige, sosiale og samfunnsmessige spørsmålene i lokalsamfunnene vi opererer i, for å skape en modell for delt vekst med interessenter.

 

Sikre helse og sikkerhet for våre ansatte og interessenter

Garantere helse, sikkerhet og trivsel til våre ansatte og kunder.

 

Fremme inkludering og mangfold på arbeidsplassen

Bygg videre på mangfoldet i lokalsamfunnene der vi opererer og tilby like muligheter til alle ansatte.