Personvernerklæring

Andre tjenester

Glassdrive er forpliktet til å beskytte ditt privatliv. Denne erklæringen gjennomgår de trinnene vi utfører for å beskytte den personlige informasjonen du avgir når du besøker våre nettsider. Den beskriver den personlige informasjonen som vi samler inn, årsakene til at vi bruker denne informasjonen og de valgene du har med tanke på bruke av informasjonen. 

Ved å gå inn på våre nettsider og fylle inn data samtykker du i at informasjonen kan hentes inn og brukes i henhold til de eksemplene som er beskrevet i denne personvernserklæringen.

Vår innsamling av informasjon

Informasjon som er samlet inn direkte fra deg. Du kan generelt sett besøke Glassdrives nettsider uten at du må oppgi noen form for personlig informasjon. På enkelte sider kan det hende at vi ber deg oppgi personlig informasjon for å kunne yte service eller utføre en transaksjon som du har bedt om. Den personlige informasjonen som vi henter inn kan inkludere:

  • Kontaktdetaljer som navn, tittel, navn på bedrift/organisasjon, e-postadresse, telefon og telefaksnummer og fysisk adresse.
  • Informasjon og bedriften du jobber for og jobbfunksjon.
  • Dine markedsmessige preferanser med tanke på e-post.
  • Finansiell informasjon (inkludert kredittkort- og kontoinformasjon).
  • Informasjon som nasjonalitet og land du bor i slik at vi kan bestemme om du er underlagt eksportstyrende lover og regler med tanke på informasjon om enkelte teknologier.
  • Informasjon som benyttes til å tilpasse og tilrettelegge våre nettsider, inkludert innlogging og teknisk informasjon.
  • Forespørsler om og bestillinger av våre tjenester og produkter.
  • Informasjon som hjelper oss å identifisere produktene og tjenestene som best passer med dine behov.
  • Registreringsinformasjon i forbindelse med arrangementer og tilbakemeldinger fra deg om våre nettsider, produkter og tjenester.

Det er ikke påkrevd at du oppgir noe av denne informasjonen, men hvis du ikke gjør det kan det hende at vi ikke kan tilby deg den ønskede tjenesten eller fullføre transaksjonen.

Informasjon som hentes inn automatisk

Vi henter inn informasjon om besøket ditt på våre nettsider, inkludert hvilke sider du besøkte, antall byte som ble overført, koblingene du klikket på, materialene du var inne på og andre handlinger som ble gjort på Glassdrives nettsider. Vi henter også inn standardformasjon som nettleseren du bruker sender til alle de nettsidene du besøker, som IP-adressen din (Internet Protocol), type nettleser og egenskapene til denne, språket, operativsystemet du bruker, dato og klokkeslett for besøket ditt og hvilken nettside du hopper fra når du kom til våre nettsider. Vi kobler ikke denne informasjonen med din identitet.

Vår bruk av informasjon

Tjenester og transaksjoner

Vi bruker den personlige informasjonen din til å levere tjenester eller utføre transaksjoner, som gir deg informasjon om Glassdrives produkter og tjenester, svare på spørsmål til kundeservice, tilrettelegge bruken av våre nettsider, og så videre. For å kunne gi deg en bedre opplevelse når du kommuniserer med Glassdrive, kan det hende at informasjon som vi henter inn fra våre nettsider kombineres med informasjon som vi har samlet inn på andre måter.

Rettigheter

Juridiske Rettighetsforhold

© Copyright. Alle rettigheter tilhører Saint-Gobain, Autover og Glassdrive eller tilhørende selskaper i Saint-Gobain konsernet. Tekst, bilder, grafikk, lyd, animasjoner og videomateriale, samt enhver sammenstilling av ovennevnte på Saint-Gobain sine nettsider er opphavsrettslig beskyttet materiale og/eller beskyttet på annen kommersiell måte. Innholdet på disse nettsidene kan ikke, i næringsøyemed, kopieres, spres, endres eller gjøres tilgjengelig for tredjepart. Enkelte av Saint-Gobain sine nettsider inneholder også bilder hvis rettigheter tilhører tredjepart.

Varemerker  

Med mindre annet er uttrykkelig spesifisert, er alle varemerker på Saint-Gobain sine nettsteder beskyttet i henhold til Varemerkeloven. Dette gjelder spesielt for Saint-Gobain sine varemerker, skriftstyper, firmalogo og emblemer. Saint-Gobain har full opphavs- og eiendomsrett samt alle andre rettigheter til alle varemerker, logoer, figurmerker, ordmerker samt designelementer som benyttes på våre nettsider. ® Glassdrive er et eksempel på dette.    

Ansvar 

Dette nettstedet er sammenstilt med stor forsiktighet. Uavhengig av dette kan Saint-Gobain ikke innestå for nøyaktigheten av den informasjon som gjøres tilgjengelig. Saint-Gobain fraskriver seg med dette alt ansvar for tap eller skade som, direkte eller indirekte, er et resultat av bruken av dette nettstedet, med mindre Saint-Gobain har utvist grov uaktsomhet eller forsett.   

Lisens merknad  

Det opphavsrettslige beskyttede materiale som befinner seg på dette Saint-Gobain nettstedet, for eksempel patenter, varemerker og annet beskyttet materiale, er beskyttet under relevant lovgivning og tilhører Saint-Gobain eller dens lisensgivere. Dette nettstedet, eller bruken av dette nettstedet, gir ingen lisens eller samtykke til bruk av det beskyttede materiale som tilhører Saint-Gobain eller tredjepart.