Rettigheter

Rettigheter

Juridiske Rettighetsforhold

© Copyright
Alle rettigheter tilhører Saint-Gobain Autover og Glassdrive eller tilhørende selskaper i Saint-Gobain konsernet. Tekst, bilder, grafikk, lyd, animasjoner og videomateriale, samt enhver sammenstilling av ovennevnte på Saint-Gobain sine nettsider er opphavsrettslig beskyttet materiale og/eller beskyttet på annen kommersiell måte. Innholdet på disse nettsidene kan ikke, i næringsøyemed, kopieres, spres, endres eller gjøres tilgjengelig for tredjepart. Enkelte Saint-Gobain sine nettsider inneholder også bilder hvis rettigheter tilhører tredjepart.

Varemerker 


Med mindre annet er uttrykkelig spesifisert, er alle varemerker på Saint-Gobain sine nettsteder beskyttet i henhold til Varemerkeloven. Dette gjelder spesielt for Saint-Gobain sine varemerker, skriftstyper, firmalogo og emblemer. Saint-Gobain har full opphavs- og eiendomsrett samt alle andre rettigheter til alle varemerker, logoer, figurmerker, ordmerker samt designelementer som benyttes på våre nettsider. ® Glassdrive er et eksempel på dette.
  
Ansvar
Dette nettstedet er sammenstilt med stor forsiktighet. Uavhengig av dette kan Saint-Gobain ikke innestå for nøyaktigheten av den informasjon som gjøres tilgjengelig. Saint-Gobain fraskriver seg med dette alt ansvar for tap eller skade som, direkte eller indirekte, er et resultat av bruken av dette nettstedet, med mindre Saint-Gobain har utvist grov uaktsomhet eller forsett.
 
Lisens merknad 
Det opphavsrettslige beskyttede materiale som befinner seg på dette Saint-Gobain nettstedet, for eksempel patenter, varemerker og annet beskyttet materiale, er beskyttet under relevant lovgivning og tilhører Saint-Gobain eller dens lisensgivere. Dette nettstedet, eller bruken av dette nettstedet, gir ingen lisens eller samtykke til bruk av det beskyttede materiale som tilhører Saint-Gobain eller tredjepart.