Miljøpolicy Glassdrive
Miljø og bærekraft

MILJØPOLICY GLASSDRIVE

Saint-Gobain jobber målbevisst med å være et konsern med miljøvennlige virksomheter, og Glassdrive er en del av denne miljøsatsingen.

Glassdrive er opptatt av bærekraft og miljøansvar i forhold til ansatte, kunder, leverandører og samfunnet. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre systemer og rutiner for å skape miljøgevinster.

Følgende miljøkrav gjelder for medlemmer i Glassdrive:

 • Alt avfall kildesorteres og spesialavfall deponeres
 • Resirkulering av glass, papir, papp og plast
 • Vi følger FNs prinsipper for ansvarsfull forretningsdrift (UN Global Compact) mht. menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø og korrupsjonsforebyggende arbeid
 • Vi følger arbeidsmiljøloven og de til enhver tid gjeldende regler mot sosial dumping
 • Vi arbeider systematisk for å oppfylle kravene i Helse-, Miljø- og Sikkerhetslovgivningen
 • Offentlig godkjente bilverksteder med høy kvalitet og faglært personell
 • Profesjonell verksteddrift med konkurransedyktige priser
 • Bruk av kun originalkvalitet / OE sertifiserte glass og tilbehør
 • Alle glass skader skal først forsøkes reparert før evt. skift
 • Reparasjon til avtalt tid og pris
 • Montering etter bilprodusentenes retningslinjer
 • Bruk av spesialverktøy, utstyr og kalibreringsutstyr
 • Ansatte deltar jevnlig på opplæring og er oppdatert på den tekniske utviklingen
 • Gode rutiner for kommunikasjon, tilbakemeldinger og oppfølging av kunder gjennom hele reparasjonsprosessen
 • Kontinuerlig HMS arbeid og iverksetting av tiltak for å sikre bærekraftig og miljøvennlig drift