Miljøpolicy Glassdrive
Miljø og bærekraft

MILJØPOLICY GLASSDRIVE

Saint-Gobain jobber målbevisst med å være et konsern med miljøvennlige virksomheter, og Glassdrive er en del av denne miljøsatsingen.

Glassdrive er opptatt av bærekraft og miljøansvar i forhold til ansatte, kunder, leverandører og samfunnet. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre systemer og rutiner for å skape miljøgevinster.

Følgende miljøkrav gjelder for medlemmer i Glassdrive:

 • Alt avfall kildesorteres og spesialavfall deponeres

 • Resirkulering av glass, papir, papp og plast

 • Vi følger FNs prinsipper for ansvarsfull forretningsdrift (UN Global Compact) mht. menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø og korrupsjonsforebyggende arbeid

 • Vi følger arbeidsmiljøloven og de til enhver tid gjeldende regler mot sosial dumping

 • Vi arbeider systematisk for å oppfylle kravene i Helse-, Miljø- og Sikkerhetslovgivningen

 • Offentlig godkjente bilverksteder med høy kvalitet og faglært personell

 • Profesjonell verksteddrift med konkurransedyktige priser

 • Bruk av kun originalkvalitet / OE sertifiserte glass og tilbehør

 • Alle glass skader skal først forsøkes reparert før evt. skift

 • Reparasjon til avtalt tid og pris

 • Montering etter bilprodusentenes retningslinjer

 • Bruk av spesialverktøy, utstyr og kalibreringsutstyr

 • Ansatte deltar jevnlig på opplæring og er oppdatert på den tekniske utviklingen

 • Gode rutiner for kommunikasjon, tilbakemeldinger og oppfølging av kunder gjennom hele reparasjonsprosessen

 • Kontinuerlig HMS arbeid og iverksetting av tiltak for å sikre bærekraftig og miljøvennlig drift

Ønsker du å lese mer nyheter? Gå til vår nyhetside