G

Vi gjør alt vi kan for våre kunder og for å hindre smittespredning av Corona

Verden og Norge er inne i en dyp krise med stor spredning av det farlige Corona viruset og mye usikkerhet. Vi må alle være med på dugnaden med å forebygge smittespredning for våre kunder og ansatte.

I Glassdrive gjør vi alt vi kan for å yte den beste service og hjelpe våre kunder, samtidig som vi må gjøre dette med særlig stor forsiktighet nå. Vårt selskap er derfor en trygg samarbeidspartner som også tar samfunnsansvar. Vi gjør følgende:

 • Vi følger Folkehelseinstituttets råd og anbefalinger til enhver tid meget nøye, og vi gjør også egne tiltak.
 • Vår distribusjon, lager og kundesenter er tilgjengelige og operative
 • Hjemmekontor og elektronisk kommunikasjon er innført der dette er mulig
 • Ingen personlige møter med mange personer samtidig
 • Øvrige ansatte holder god avstand mellom seg
 • Sjåfører bruker masker, hansker og Antibac ved overlevering av både varer og dokumenter
 • Alle ansatte har fått informasjon om hvordan man skal forholde seg for å unngå å få eller overføre smitte
 • Vi har innført ekstra tiltak for renhold og håndhygiene
 • Hyppig bruk av desinfiserende midler
 • Vi bruker hansker i utførelse av jobben og i møte med kundene
 • Vi rengjør utsatte deler i bilen både før og etter utførelse av arbeidet

Vi i Glassdrive ønsker å ta ansvar og bidra alt vi kan for å bekjempe Corona viruset. Samtidig forsikrer vi dere om at vi vil gjøre alt vi kan for å yte en fortsatt optimal og trygg service til våre kunder.

La oss ta Corona viruset på alvor, ta alle forhåndsregler og holde avstand nå, slik at vi kan stå enda nærmere hverandre i fremtiden!

Vennlig hilsen

Alle oss i Glassdrive