glassdrive

Polere frontlykter

Slitte lykter gir gradvis dårligere sikt for sjåføren og nedsatt lyskvalitet, noe som kan redusere sikkerheten. Mange Glassdrive verksteder tilbyr lyktepolering, slik at du slipper å kjøpe nye lykter. En slik behandling øker sikkerheten din, og du sparer mye penger!

Frontlyktpolering av høyeste kvalitet

Slitasje på billyktene gir redusert lyskvalitet, og nye lykter er ofte kostbart. EU-kontrollen stiller høye krav til at frontlyktene skal være i god nok stand. Glassdrive tilbyr lyktepolering av høyeste kvalitet, som gjør at slitte lykter blir så gode som nye. Din sikkerhet er høyt prioritert hos oss. Polering av frontlyktene øker sikkerheten, ved at bilen blir mer synlig for andre og du ser bedre når du kjører. Det er en rimelig løsning, sammenlignet med å bytte frontlyktene.

Våre fagfolk polerer frontlyktene etter EU-kravene, slik at de slitte lyktene blir så gode som nye. Vi bruker gode produkter og har erfarne montører, og kan garantere lyktepolering av høyeste kvalitet. Dette er en god investering, med tanke på sikkerheten for deg og passasjerene dine. En annen fordel, er at bilens utseende oppgraderes med nypolerte frontlykter.