Kalibrering av ADAS, avanserte førerassistansesystemer

Kalibrering av ADAS, avanserte førerassistansesystemer

ADAS kalibrering

 

Hva er ADAS?

ADAS Systems (Advanced Driver Assistance Systems), er utformet for å garantere sikkerhet og komfort under kjøring. Disse systemene overvåker det omkringliggende miljøet i bilen, ved hjelp av kameraer, radar, laser og infrarøde sensorer.

Hva er ADAS

Hva er funksjonene til kjøreassistansesystemene?

Det finnes forskjellige kjøreassistansesystemer, som er i stand til å gjøre det enklere for sjåfører å oppdage og reagere på farer på veien. Disse systemene er avhengige av kameraer, radarer, sensorer, dynamiske lys, elektromagnetiske og ultralydsensorer for å overvåke kjøretøymiljøet og oppdage potensielt farlige kjøresituasjoner.

Frontkameraet på kjøretøyet må være justert, slik at systemet er i stand til nøyaktig oppdage alle detaljer i miljøet. Etter skifte og justering av frontruta er kalibreringen av en spesialisert tekniker svært viktig.

Kalibrering av førerassistansesystemer

ADAS-kalibrering i Glassdrive

Hos Glassdrive har vi spesialiserte teknikere og nødvendig utstyr. Når du gjør en avtale om skifte av frontrute på bilen din, sjekker vi umiddelbart om det er utstyrt med ADAS-systemet og om det må kalibreres.

Fullstendig og nøyaktig kalibrering

Vi er forpliktet til å returnere kjøretøyet til opprinnelige tilstand ved å følge produsentens instruksjoner om systemkalibrering. Alle kalibreringer utført i Glassdrive verifiseres før kjøretøyet leveres til kunden.

ADAS-kalibrering i Glassdrive

Hvordan utfører vi denne tjenesten?

1. Diagnostisering av ADAS-utstyr;

2. Utskifting av frontrute;

3. Kalibrering av frontkameraet, plassert på frontruten;

4. Levering av et kalibreringssertifikat.